Etik Davranış İlkelerimiz

 • Kamu hizmeti bilincini taşımak,
 • Halka hizmet vermek,
 • Hizmet standartlarına uymak,
 • Amaç ve misyona bağlılık,
 • Dürüstlük ve tarafsızlık,
 • Saygınlık ve güven,
 • Nezaket ve saygı,
 • Yetkili makamlara bildirim,
 • Çıkar çatışmasından kaçınmak,
 • Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak,
 • Hediye almamak ve menfaat sağlamamak,
 • Kamu malları ve kaynaklarını etkin kullanmak,
 • Savurganlıktan kaçınmak,
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan vermekten kaçınmak,
 • Bilgi vermek, saydamlık ve katılımcılık,
 • Hesap verebilirlik.