Şarap Üretim Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında normal öğretimle eğitime başlamıştır.

Akdeniz bölgesi bağ alanı ve üzüm üretimi bakımından tarım bölgelerimiz arasında ikinci sırada yer almaktadır. Bölgenin yayla kesimi orta ve geç mevsimde yetişen sofralık üzüm ve şaraplık çeşitlerimiz için önem kazanırken; ova kesiminde erken olgunlaşan sofralık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği ağırlık kazanmıştır.

Çukurova, diğer türlerde olduğu gibi üzümde de, Türkiye'nin en erkenci bölgesidir. Bölgenin iki önemli merkezi olan Mersin ve Adana'nın ova kesiminde açıkta yetiştirilen çeşitlerde olgunlaşma ve derim haziran ayının ilk yarısından itibaren ve öncelikle Tarsus' tan başlamaktadır. Üzüm üreticisinin haziran başı -15 temmuz tarihleri arasındaki dönemde iç ve özellikle dış piyasada başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya, Romanya ve İsveç olmak üzere üzüm pazarlama şansı çok yüksektir. Çünkü bu dönemde önemli düzeyde bir pazar boşluğu vardır. Benzer avantaj geç olgunlaşan sofralık üzüm çeşitlerinde de bulunmaktadır. Bu nedenle bölge üreticisinin çok erken veya yayla kesiminde geç yetişen sofralık üzüm çeşitleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve bu çeşitlerden kaliteli üzüm elde edebilmesi ile ilgi teknik bilgilerle donatılması bu konularda destek olunması gerekmektedir. Bölgede yıllardır ihmal edilen bir başka konu da şaraplık-şıralık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği konusudur. Bölgenin potansiyeli bu bakımdan ne yazık ki yıllardır yeterince kullanılamamıştır.

Bunda üzüm üreticisinden çok, yeterli teknik hizmet ulaştırılamamasının payı vardır. Gerçekte bağcılarımız, yeni üzüm çeşitlerini benimsemede çekingen davranmadıkları gibi, son yıllarda araştırıcı ve yayımcı kuruluşların özverili çabalarına yardımda bulunarak ve destek olarak, yörede uygulanması önerilen yeni teknikleri de benimseyerek bağcılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Bölgede son yıllarda bağcılık alanında;

1. Çeşit kullanımında, 2. Bağ tesisinde, 3. Budama ve terbiye şekli seçiminde ve 4. Örtü altı üzüm yetiştiriciliği' nde olmak üzere önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Benzer gelişmeleri ülkemizin diğer bağ bölgelerinde de izlemek mümkündür. Yeni bağ tesisleri özellikle sertifikalı fidan kullanımına verilen destek yanında özel idare katkılarıyla sürmektedir. Bu tesisler de bağcılık tarımını yönlendirecek elemanlara duyulan ihtiyacın artmasında etkili olmaktadır.

 

Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Programın birincil hedefi kuşkusuz bölge ve ülke bağcılığının ve şarapçılığının kalkındırılmasına katkıda bulunmak için Üniversitemizde bu konuda mevcut etkin eğitim öğretim altyapısını da değerlendirmektir. Bu Program ile Üniversitemiz ve Ziraat Fakültemizde şarap üretim teknolojisi ve bağcılığın daha da geliştirilmesi ve bu yolla, ülke bağcılığı ve şarapçılığında yüksek verim ve kaliteye ulaşılmasına önemli katkılarda bulunulması mümkün olabilecektir.