İç Mekan Tasarımı

İç Mekân Tasarımı Programı

Genel Bilgi

İç Mekân Tasarımı Programı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında normal ve ikinci öğretimle eğitime başlamıştır.

Tasarım kavramı günümüzde insanı ilgilendiren her alanda etkisini hissettirmekte olup, modern yaşamın bir gerekliliği haline gelmiştir. İç mekân tasarımı, mobilya, inşaat ve dekorasyon sektörleri ile iç içe var olan üretimle tasarım faaliyetlerini buluşturarak katma değer yaratan kültür ekonomisindeki önemli sektörlerden biridir.

Günümüzde tasarım, dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutan önemli sektörlerden biridir.  Çok büyük miktarda paralar verilerek alınan bir mobilyanın ham madde fiyatını hesaplandığında, o mobilyanın satış fiyatının belki onda biri bile olmadığı görülebilir. Bu da maddeye iyi şekil vermenin, tasarım gücünün ülke ekonomisinin gelişmesine ne kadar büyük katkısının olduğunu ortaya koyar.

İç mekân tasarımının en geniş ufukları zorladığı, hayal sınırlarının en uzak noktasını bulduğu alanlar, estetik ve fonksiyonel çizim çalışmalarıdır. Türkiye’nin tasarım sektöründeki pazar payını yükseltebilmesi güçlü ve dinamik tasarım gücüne bağlıdır. Estetik ve fonksiyonel çizim, tasarlanan ürünlerin ve mekânların en güzel sergilenme biçimidir.

İç mekân tasarımı eğitiminin amacı, değişime açık, yaratıcı, nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmektir. İç mekân ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, ürünü oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

İç mekân tasarımı ülkemizde yeni gelişen kavramdır. Bu çerçevede firmalar hem tasarım yapabilen hem de projelerini ve fikirlerini yaratıcı ürün çözümlemeleriyle ifade edebilen gençleri aralarında görmek istemektedirler.

Türk mobilya, inşaat ve iç mimarlık sektörlerinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için hızla değişen moda akımlarının içerisinde şekillenen ve tüketici beğenisini kazanacak renk, tasarım, desen gibi unsurları yansıtan ürün ve mekân koleksiyonları hazırlamaları uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için önemli görülmektedir. Bu durum, yaratıcı, işlevsel ve moda olabilecek ürünleri yapabilecek işgücünün önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde giderek büyüyen mobilya ve inşaat sektörü tasarım alanlarında eğitim veren okulların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Pek çok ilde ve ilçede mesleki ortaöğretim kurumlarında farklı programlarda eğitim verilmektedir. Yine 2 yıllık ön lisans programlarında da sanayiye ara eleman yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim öğretim yapılmaktadır.

Programın Amacı

•      İç mekânda, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini iyi bilen, “yardımcı iç mekân tasarımı elemanları” yetiştirmek,

•      Tasarımın temel ilkelerini kavramış, ekip çalışması yapabilen, adaptasyon yeteneği gelişmiş; çağdaş, teknolojiye ilgisi yüksek genç arkadaşları hayata kazandırmaktır. 

•      Bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak,

•      Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerilerini artırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak,

•      Ayrıca öğrencinin kişisel özellik ve yeteneklerinin gelişmesi hususu üzerinde durularak öğrencilerin sanata yönelik temel ve genel kavramsal algılarını (çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi) geliştirilerek malzeme-ürün ilişkilerini kurabilmeleri, aynı zamanda özgün öneriler getirebilmelerini sağlamak,

•      Görsel iletişim ve tasarım ilkelerine bağlı ara elemanlar ve uygulayıcılar yetiştirmek,

•      Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, uygulamalı çalışmalarla destekleyerek, hayata hazırlamak.

Programın Hedefi

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Programı, Ön Lisans Diploması ve “İç Mekan Tasarımı Teknikeri” unvanını alacaklardır.

.Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca 30 iş günü staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkânları

Program mezunları, 'İç Mekân Tasarımı Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, kamuda, iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, yenileme firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb. sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Dikey Geçiş Sınavını (DGS) başarmaları durumunda, dikey geçiş yapabilecekleri programlar şunlardır;

El Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

Tezhip

Tezhip(Süsleme)