Staj Talimatı

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ  TALİMATI

 Yüksekokulumuzda gördüğünüz iki yıllık teorik eğitimin uygulama ve üretime dönüştürülmesi bakımından büyük önem taşıyan  staj çalışmasına başlayacaksınız. Staj süresince aşağıda yazılı bulunan konulara titizlikle uymanızı rica eder, görevinizde başarılar dilerim.

                                                                                                                          Okul-Sanayi Koordinatörü

1. STAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR:

a)       Okulumuzun kitap satış biriminden staj süresince edindiğiniz bilgileri ve deneyimleri yazacağınız staj defterinizi alınız.

b)       İş yaşamınızda size yararlı olacak, edindiğiniz teorik mesleki bilgileri uygulama fırsatı bulabileceğiniz bir işyerini (kamu veya özel, yurt içinde veya dışında),  staj yapmak üzere belirleyiniz.

c)       Staj defterinizde bulunan Staj Kabul Belgesi'ni öğrenci işlerine onaylatınız.

d)       Staj defterinizde bulunan Staj Kabul Belgesi'ni  işyerine onaylatınız ve belgeyi defterden ayırarak okulumuz öğrenci işlerine teslim ediniz.

e)       Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilen tarihte stajınıza başlayınız.

2. STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK KURALLAR

a)       Staj süresince kendinizi işyerinin bir çalışanı gibi görüp, var olan tüm kurallara ve size verilen talimatlara uyunuz.

b)       Çalışma saatlerine titizlikle uyunuz ve gerekleri (kart basma, imza atma vb.) yerine getiriniz.

c)       İşyerinde tüm çalışanlara saygı gösteriniz ve amirlerin verdiği talimatlara kesinlikle uyunuz.

d)       İş yerinde öğrenci disiplin yönetmeliğine uygun olarak hareket etmek zorunludur.

e)       İş yerinde sert tartışmalardan, iddialaşmalardan, kaba sözlerden, dini ve siyasi içerikli konuşmalardan  kaçınız. Okulumuzu temsil ettiğinizi unutmayınız.

f)        İş yerinin size sunduğu bir staj planı var ise bu plana uyarak verimli bir şekilde bu olanaktan yararlanmaya çalışınız. Eğer böyle bir plan yoksa amirlerinizle konuşarak size en yararlı olacak şekilde bir staj planı hazırlayınız.

g)       Staj planınıza göre işyerini (kuruluşu, çalışan sayısı, üretim kapasitesi, üretim veya hizmet türü vb.) tanımaya çalışın, makine parkını (makine tipleri, özellikleri, işlevleri, çalışma prensipleri, mesleğinizle ilgili parçaları vb.) inceleyin, işyerinde çalışanların davranış ve iş görme şekillerini gözlemleyin, iş akışını izleyiniz. İzin verildiği ölçüde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak mesleğinizle ilgili araç ve gereçleri kullanmaya çalışınız.

h)       Çalışmalardan öğrendiklerinizi ve gözlemlerinizi günlük olarak sürekli yanınızda taşıdığınız bir deftere not ediniz. Bu bilgiler daha sonra staj defterinizi doldururken size gerekli olacaktır. Yazılmayan bilgiler unutulabilir.

3. STAJ DEFTERİNİN YAZILMASI

a)          Staj defterine yazacağınız bilgiler şunlar olabilir:

  • İşyerinin tanıtımı ve işverenin izin verdiği ölçüde işyeri hakkında bilgiler; adı, adresi, tarihçesi, kuruluş amacı, faaliyet alanı, fiziki özellikleri (bina, makine, teçhizat, çalışan sayısı, üretim kapasitesi, sosyal tesisleri vb.), sektördeki yeri, başarıları
  • İşyerindeki organizasyon şeması, görev dağılımı, iş tanımları
  • İşyerindeki iş akışı, üretim planları, makine parkı, üretilen ürün veya hizmet türleri ve özellikleri
  • Makinelerin çalışma prensibi, görevleri, şekilleri, işlevi,
  • İşyerinde yapılan işlerin amacı, tanımı, gerekliliği, nasıl yapıldığı,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  • İşyerinde sizin yaptığınız işler, gözlemleriniz, öğrendiğiniz bilgiler.

b)          Staj defterinizi işletmedeki staj planınıza uygun şekilde, tarih sırasına göre doldurunuz. Her bölüme uygun sayıda sayfa ayırabilirsiniz.

c)          Staj defterinizi gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz. Yazıları tükenmez ya da mürekkepli bir kalem ile yazınız. Asla kurşun kalem ile yazmayınız. Bilgisayar çıktısı metinler kabul edilmez

d)          Staj defterinize sığmayan çizelge, resim, numune, dosya gibi unsurları staj defterinizin arka kapağındaki cep kısmına düzenli biçimde ekleyiniz.

e)          Şekil ve tablolar staj defterinize elle, teknik resim kurallarına uygun olarak   çizebileceğiniz gibi, fotokopi, fotoğraf bilgisayar çıktısı ya da ozalite pilot kalemle çizilmiş olarak koyabilirsiniz. Ancak bu şekil veya resimler temiz ve düzenli şekilde yapıştırmalısınız. Şekil veya resimler ilgili olduğu konunun anlatıldığı sayfaya konmalıdır. İlgili sayfaya konamıyorsa bir sonraki sayfaya da konabilir. Şekil veya resimler çok fazla ise numaralandırılarak  hangi konu ve sayfaya ait olduğu belirtilerek defterin sonuna eklenebilir.

f)           Her şekil veya resmin altına mutlaka şekli veya resmi tanımlayıcı bir cümle yazınız.

Staj defterinde kullanılacak teknik resim yazı örnekleri aşağıda verilmiştir:

4. STAJ DEFTERİNİN ONAYLANMASI:

a)       Staj süresince doldurduğunuz her sayfayı ve devam çizelgesindeki onay kısmını ilgili bölümün yetkili amirine göstererek incelemesini sağlayınız ve imzalatınız.

b)       Staj sonunda doldurmuş olduğunuz staj defterinizin en başında yer alan işyeri onay kısmını işyerinin yetkili amirine onaylatınız.

c)       Staj defterinizi onaylayan kuruluş yetkilisi aşağıda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

d)       Staj defterinizde yer alan Staj Sonu Değerlendirme Formu'nu doldurup kapalı zarf içerisinde müdürlüğümüze gönderilmesini sağlayınız.

e)       İşyerine onaylattığınız staj defterini okulunuza getirerek öğrenci işlerinde ilgili görevliye imza karşılığı teslim ediniz.

f)        Stajınızın kabul edilip edilmediğini 2 hafta sonra okulumuzdaki staj duyuru panosundan takip ediniz.

 

Program Adı

Staj Defterini Onaylayacak İşyeri Ve Yetkilisinin Özellikleri

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Mühendisliği mezunu, bilgisayar alanında Teknik Eğitim Fak. ve Eğitim Fak. Mezunu, Bilgisayar alanında çalışan Endüstri, Elektronik Mühendisliği mezunları, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış işyeri, Ustalık Belgesi sahibi, yetkili

Kuaförler odasına kayıtlı işyeri, Ustalık Belgesi sahibi, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Çocuk Gelişimi

En az önlisans düzeyinde Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi eğitimi almış, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Elektrik

Elektrik, Elektronik Mühendisliği mezunu, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Elektronik Teknolojisi

Elektronik Mühendisliği mezunu, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

İklimlendirme Teknolojisi

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Makine

Makine, Uçak, Metalurji, Endüstri Mühendisliği mezunu, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Makine Resim Konstrüksiyon

Makine, Uçak, Metalurji, Endüstri Mühendisliği mezunu, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Mobilya ve Dekorasyon

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Mali müşavir, Serbest Muhasebeci (en az lisans mezunu), yetkili birim amiri (en az lisans mezunu) Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Otomotiv Teknolojisi

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Radyo Televizyon Programcılığı

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Tekstil Teknolojisi

Tekstil, Makine, Kimya, Endüstri Mühendisliği mezunu, Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Mühendisi, İç Mimar, Harita Mühendisi Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Şarap Üretim Teknolojisi

Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

İşleme Mezunu, Firma Yetkilisi

Alanında en az önlisans mezunu, yetkili

 

Not : Yukarıda belirtilen özelliklerdeki yetkililerin bulunmaması halinde tekniker, teknisyen yada konusunda uzmanlaşmış kıdemli usta öğretici onayı kabul edilir.