Staj Uygulama Şeması

Ç. Ü. ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ KURALLARI

1- Staj Dönemleri;

 Yarıyılı

Staj yapılacak aylar

 

Güz yarıyılı

 

 

Ekim- Kasım,

Kasım -Aralık,

 

Bahar yarıyılı

 

 

Mart- Nisan,

Nisan- Mayıs,

 

Yaz yarıyılı

 

 

Temmuz- Ağustos,

Ağustos- Eylül,

 

 2- Staj Günleri;

Staj yapılan kurumların türüne göre haftanın 5 veya 6 iş günü staj yapılabilir.

3- Staj Saatleri;

Staj yapılan kurumların çalışma saatleri ve gece vardiyası olan kurumların vardiya saatlerinde staj yapılabilir.

4-  Staj Ön İşlemleri;

o    Staj defteri idare amirliğinden ücret karşılığı alınacak,

o    İlgili kısımlara fotoğraf yapıştırılıp öğrenci işlerine onaylattırılacak,

o    Staj defterinde bulunan matbu Staj Kabul Belgesi ilgili staj yerine onaylatılacak.

5-  Kaza Sigortası İşlemleri;

o    Staja Başlama Belgesi (Öğrenci İşleri bürosundan temin edilecek)

o    Staj Kabul Belgesi (Staj yerince onaylanan)

o    Nüfus cüzdanı fotokopisi,

o    Yerleşim yeri ve adres bildirim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

      Öğrenci İşleri bürosuna teslim edilecektir.

6-  Staj Sonrası İşlemleri;

o   Her öğretim yılında yukarıda belirlenen staj dönemlerinde staj bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde staj defteri öğrenci işleri bürosuna imza karşılığı teslim edilecektir.

o   Öğrenci işleri bürosunda stajdan sorumlu memur tarafın staj defterleri programlara göre listelenip imza karşılığı danışmana teslim edecektir.

o   Akademik danışman teslim aldığı staj defterlerini en geç iki hafta içerisinde inceleyip sonuç ve staj defterlerini öğrenci işleri bürosu staj sorumlusuna imza karşılığı teslim edilecektir.

o   Öğrenci işleri bürosu danışmanlardan gelen staj sonuçlarını duyuru panosunda ilan edecektir.