Platforma Nasıl Giriş Yapılır?

ALMS Platform Öğrenci Tarafı Tanıtım Kılavuzu

Yeni platforma giriş için Browser adres satırına aşağıdaki adres girilir.

https://adanamyo.almscloud.com/

 

Kullanıcı Adı

Şifre

Şekil 1: Link adresine tıklanması durumunda karşımız gelecek şekil.

İlk defa giriş yapıyorsanız Kullanıcı Adı veya E-Posta  alanına Öğrenci numarası girilir.  Şifre bölümüne yine Öğrenci Numarası girilir. Şekil 2 deki pencere karşımıza gelir.

Şekil 2 : Öğrenci ders izleme sayfası

İzlenmek istenen ders, Derslerim bölümündeki link hali seçilir. Örneğin Ağ Temelleri dersini seçelim.

Şekil 3: Şube altında Aktivitler

Karşımıza şekil 3 penceresi gelecektir. Burada aktivite seçilir.

Sanal Sınıfa (PERCULUS) Erişim

Sanal Katılmak istiyorsak Ad kategorisinde Sanal Sınıf ismine tıklanır, (Örnek şekil 3 de bu ad “Ağ Temelleri Konu 14” dür.

Daha sonra oluşturulmuş kaydı izlemek için aynı yol takip edilir.

Canlı katılım veya arşiv  izleme durumunda sistemden çıkış için sağ üst bölmedeki Oturumdan Çıkış seçeneği seçilir.

Ders Notlarına Erişim

Öğretim Elemanı tarafından ilgili ders için eklenen ders materyallerine erişmek için Şekil 4 te görüldüğü gibi ders notlarına ait link isme tıklanır, (Şekil 5). Daha sonra karşımıza gelen pencereden ilgili doküman ismine tıklanarak dosyanın indirme işlemi gerçekleştirilir, (Şekil 6).

Şekil 4: Ders notları seçimi

Şekil 5: Ders notunun indirilmesi

İletişim Araçları (Duyuru, Mesajlar, Forum)

Şekil 6: İletişim araçları

Şekil 6 da görüldüğü gibi İletişim Araçları linki altında bulunan komutlar kullanılarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

Mesaj : Gelen mesajlar görülebilir. Öğretim Elemanı veya Öğrenciye mesaj yazılabilir.

Duyurular: Öğretim Elemanı veya sistem yöneticisi duyuruları görülebilir.

Forum: Tartışma konuları açılabilir. Tartışma konularına girilebilir.

Yardım Masası: Sistem kullanımı veya sorunları ile ilgili mesaj yazılarak yardım istenebilir.