Duyurular

...

2020 YKS Sonucu Yerleşen Öğrencilerin Ders Muafiyet İşlemleri

 

 

DERS MUAFİYETİ: Yüksekokulumuza 2020 YKS sonucu kayıt olan öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda bir defaya mahsus olmak üzere, ders kaydının başladığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde, (28 EYLÜL-9 EKİM 2020 tarihleri arasında) yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

DERS MUAFİYETİ AŞAMALARI

  1. Yüksekokul öğrenci işleri bürosunda alacağınız veya https://adanamyo.cu.edu.tr web sayfamızda öğrenci başlığı altında bulunan https://adanamyo.cu.edu.tr/cu/student/form-ve-dilekce sayfasındaki ders muafiyeti formunu indirip muaf olmak istediğiniz dersleri belirterek ilgili bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz.
  2. Barkotlu ya da Onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi (transkript)  ve onaylı ders içeriklerini form dilekçeye ekleyerek yazı işleri birimine elden teslim ediniz ya da PTT veya kargo ile Yüksekokulumuza gönderiniz. Süresi içinde yapılmayan ve postadaki gecikme dolayısıyla 9 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Yüksekokulumuza yeni kayıt olan öğrenciler ders kaydını yaparken tüm dersleri alacaklar ve derslere devam edeceklerdir.
  4. Öğrencilerin ders muafiyeti başvuruları 12-15 Ekim 2020 tarihleri arasında muafiyet-intibak komisyonlarınca https://www.cu.edu.tr//storage/yonetmelikler/cu_muafiyet_ve_intibak.pdf yönergesi kurallara göre sonuçlandırılacak ve 16 Ekim 2020 tarihinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıp öğrencilere ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü olan itiraz süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
  5. Yüksekokul Yönetim Kurul Kararının ilan edilmesinin ardından, en geç 5 (beş) iş günü içerisinde dönemde öğrenciler akademik danışmanının görüşü alarak bir üst yarıyıl/yıldan almak istenen dersleri https://adanamyo.cu.edu.tr/cu/student/form-ve-dilekce sayfasındaki üst yarıyıldan ders alma dilekçesinde belirterek Müdürlüğe başvuracaklardır.
  6. Dilekçeler Eğitim ve Akademik Hizmetler biriminde kontrol edilecek ve öğrencinin üst yarıyıldan ders almasına izin verilecektir.
  7. İntibak raporları Eğitim ve Akademik Hizmetler Birimine iletilmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde öğrenci veri tabanına işlenecektir.