Duyurular

...

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Staj Yerine Ödev/Proje Hazırlama ve Sunma İlkeleri

Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Covid-19 salgını nedeniyle pandemi döneminde

Staj Yeri Bulamayan Öğrencilerin

Staj Yapmasına Alternatif Olan Ödev/Proje Hazırlama Ve Sunma İlkeleri

 

A- Normal staj yeri bulan öğrenciler stajlarını orada yapabilecekler,

B- Eğer staj yeri bulamazlarsa aşağıdaki maddeler uygulanacaktır.

 

1) Staj dersinden sorumlu öğretim elemanı tarafından verilecek ödevler/projeler imkânlar ölçüsünde araştırma ve uygulama yapmaya yönelik olmalıdır.

2) Ödevler ve projeler, öğrenci işleri staj süreçleri çerçevesinde staja başlama ve bitiş tarihlerine uygun süreler göz önüne alınarak yaptırılmalı ve teslim alınmalıdır.

3) Ödev ve projelerin yapım aşamaları, stajda olduğu gibi, staj defterine günlük olarak, yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.

5) Staj defteri, ödev/proje çıktısı olarak kabul edilmelidir.

6) Staj raporu, staj dersini vermekle görevli öğretim elemanı tarafından doldurulmalı ve öğrencinin dosyasına konulmak üzere öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

7) Staj defterlerinde işyeri amiri olarak okul yönetimi, staj sorumlusu dersin sorumlusu olarak kabul edilerek işlemler yürütülmelidir. 

8) Staj yeri bulamayan öğrenciler Yüksekokulun web sayfasında yayınlanacak proje/ödev istek dilekçesi ile Müdürlüğe başvuruda bulunmalıdır.