Duyurular

...

2020-2021 Güz Yarıyılı Ders Kaydını Yapmayan Öğrencilerin Dikkatine

 

 

DERS KAYDINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

ÇÜBİS’ te yapılan inceleme sonucunda Meslek Yüksekokulumuza yeni kaydolmuş birçok öğrencimizin ders kayıtlarını yapmadıkları görülmüştür. Üniversite kaydını yapan öğrenciler her dönem başında ders kaydını da yapmak zorundadır.

Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin Kayıt yenilenmesine ilişkin 18. Maddesinde (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemek koşuluyla ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamazlar (sınavlarına giremezler).   denilmektedir.

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde (28 Eylül-2 Ekim 2020) ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini bildirmeleri, yarıyılın ilk iki haftası (5 Ekim-16 Ekim 2020) içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, beş iş günü içinde kayıt yapmak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. (2) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler öğretim süresinden sayılır, hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin 34. Maddesinde (1) (katkı payı ödemek zorunda olan öğrenciler için) “Öğrenciler her eğitimöğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar” denilmektedir

Ders kayıt tarihleri her eğitim-öğretim yılı başından önce Üniversite Senatosu tarafından belirlenmekte Üniversitemiz ve Yüksekokulumuzun Web sayfalarının Akademik takvim bölümünde ilan edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ders kaydını yapmamış olan öğrencilerimiz aşağıdaki formda belirtilen bilgileri doldurup, mazeretiyle ilgili belgeyi ekleyip imzalayarak Adana MYO yazı işlerine elden, şehir dışında bulunanlar ise posta-kargo veya adanamyo@cu.edu.tr elektronik posta ile (tarama cihazından taranmış olarak) 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar başvuru yapabileceklerdir.

Mazeretler yönetim kurulunda görüşüldükten sonra, öğrencilerimiz web sayfamızda ilan edilecek beş (5) iş günü içerisinde ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

Ders kaydını yapmayan ögrenci dilekçesi için tıklayınız.